Zarząd Spółki

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Dyrektor

Mariusz Hejnar

Prokurenci:

Małgorzata Markiewicz - prokura łączna

Aleksandra Łyczak - prokura łączna