Podstawa działalności

Spółka działa na podstawie:

 

Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, zm. Dz.U. z 1991 r. Nr 60, poz. 253) i ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z 10 maja 1990 roku - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) oraz aktu założycielskiego spółki.