www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń należących do MPEC Sp. z o.o. w Lęborku
Przetarg nieograniczony na remont dróg i placów na terenie siedziby Spółki przy ul.Pionierów 11 w Lęborku
Wyniki postępowań
Wynik postępowana dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie baterii kondensatorów dla kotłowni rejonowej KR-1 przy ul.Traugutta w Lęborku.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na dostawę miału węglowego w ilości 18 000 ton.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na "Przebudowę miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzła grupowego W-2 w Lęborku".
Wynik postępowana dla przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku zamieszkania zbiorowego przy ul.Poznańskiej w Lęborku
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na przebudowę i nadbudowę budynku warsztatowo-garażowego na terenie kotłowni KR-1 w Lęborku
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynków wielorodzinnych przy ul.Kościuszki 25 i 26 w Lęborku.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego i benzyny.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na remont korytarza i WC.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynków w kotłowni rejonowej KR-1
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia wymiennikowni przy ul.Wyszyńskiego 3 w Lęborku.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na remont płyty betonowej wraz z odwodnieniem placu składu opału nr 2 przy kotłowni KR-1 w Lęborku
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na dostawę miału węgla kamiennego w ilości 18 000 ton, 10.2014-05.2015
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na przebudowę miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzła grupowego.Etap V.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na remont płyty betonowej placu składu opału i żużla.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na dostawę 8 szt. węzłów.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza ciepłowniczego przy ul. Kossaka w Lęborku
Wynik postępowania na modernizację instalacji odpylania dla kotłów WR-10 nr 5 i 6 w kotłowni rejonowej przy ul.Traugutta w Lęborku
Wynik postępowania przetargu ograniczonego na dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych dla MPEC Sp. z o.o.
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w obiektach należących do MPEC Sp. z o.o.
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na wymianę izolacji rurociągów napowietrznych
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na modernizacje instalacji odpylania dla kotłów WR-5 nr 2, nr 3, nr 4 w kotłowni rejonowej KR-1
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie utwardzenia nawierzchni i parkingu przy kotłowni KR-1 w Lęborku
Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na remont płyty betonowej składu opału nr 1 kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku przy ul. Tragutta.
Wynik postępowania na przetarg nieograniczony na budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego z funkcją usługową przy ul.Grunwaldzkiej - Sienkiewicza w Lęborku.
Wynik postępowania dla przetargu nieograniczonego na dostawę 5 kompaktowych węzłów cieplnych
Przetarg nieograniczony na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych.
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu IX Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść X Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej MPEC Spółka z o.o. w Lęborku redaguje:

 

Mariusz Hejnar - Dyrektor

e-mail: sekretariat@mpec.lebork.pl, tel. (0-59) 862-11-81

 

Za modyfikację informacji odpowiada:

 

Mariusz Hejnar- Dyrektor

e-mail: sekretariat@mpec.lebork.pl, tel. (0-59) 862-11-81

 

wersja do druku pobierz plik 

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 215226