Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul.Leonida Teligi w Lęborku
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja65128
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3182
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2544
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5480
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy5008
Zgromadzenie Wspólników4703
Kapitał zakładowy4690
Rada Nadzorcza4876
Zarząd Spółki5220
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane6190
Forma prawna4765
Podstawa działalności4739
Przedmiot działalności4850
Kotłownia rejonowa4992
Administracja5868
Pogotowie ciepłownicze4657
Koncesje4669
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1841
Miał27
Miał1895
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101789
Uwaga zmiana terminu składania ofert1697
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2029
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1816
66
Przetarg13
Regulamin15369
Kocioł2352
Koordynator1949
Przebudowa2247
Przetarg WR-101956
Koordynator2073
Ogłoszenie sieć2061
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1828
Informacja4218
Objaśnienia4127
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21856
Pomiary87
Przyczepa16
Vito1932
Regulamin1651
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1723
Ogłoszenie1825
Przetarg1921
Ogłoszenie1517
Oferta1600
Przetarg węgiel1716
Ogłoszenie1686
Kanały spalin1712
Ogłoszenie1582
Ogłoszenie1743
Ogłoszenie1775
Ogłoszenie1839
Ogłoszenie1571
Ogłoszenie1762
Ogłoszenie1910
Ogłoszenie1783
Ogłoszenie1806
Ogłoszenie1511
Ogłoszenie1764
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1783
Ogłoszenie1506
Ogłoszenie1942
Ogłoszenie1522
Ogłoszenie2041
Ogłoszenie102
Ogłoszenie1967
Ogłoszenie5956
Ogłoszenie160
Ogłszenie1664
Ogłoszenie145
Ogłoszenie2901
Ogłoszenie2903
Ogłoszenie117
Ogłoszenie2805
Ogłoszenie2945
Ogłoszenie2723
Zarządzenie4081
Ogłoszenie1959
Ogłoszenie1627
Ogłoszenie1888
Ogłoszenie1639
Ogłoszenie2760
Ogłoszenie2702
Ogłoszenie1794
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2625
Ogłoszenie1682
Ogłoszenie1780
Ogłoszenie3274
Ogłoszenie1676
Ogłoszenie1597
Ogłoszenie1530
Ogłoszenie1754
Ogłoszenie5596
Ogłoszenie2411
Ogłoszenie1639
Ogloszenie2253
Ogłoszenie1653
Ogłoszenie2186
Ogłoszenie1488
Ogłoszenie1517
Ogłoszenie1371
Ogłoszenie1344
Ogłoszenie2112
Ogłoszenie1493
Ogłoszenie1544
Ogłoszenie2100
Ogłoszenie2953
Ogłoszenie1481
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2132
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2045
Ogłoszenie etap V_11326
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1454
Ogłoszenie węzły kompaktowe1293
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1251
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1077
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1192
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1306
OGŁOSZENIE2064
OGŁOSZENIE2571
Ogłoszenie1714
Ogłoszenie2046
Ogłoszenie1515
Ogłoszenie1963
Ogłoszenie1403
Ogłoszenie440
Ogłoszenie9698
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1379
Ogłoszenie1272
Ogłoszenie1258
Ogłoszenie1247
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1800
Ogłoszenie1537
Ogłoszenie1446
Ogłoszenie1464
Ogłoszenie1500
Ogłoszenie1253
Ogłoszenie1092
Ogłoszenie1236
Ogłoszenie1495
Ogłoszenie1064
Ogłoszenie1032
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1026
Ogłoszenie1069
Ogłoszenie1076
Ogłoszenie1038
Ogłoszenie928
Ogłoszenie935
Ogłoszenie1027
Ogłoszenie937
Ogłoszenie1170
Ogłoszenie1098
Ogłoszenie944
Ogłoszenie2043
Ogłoszenie1013
Ogłoszenie998
Ogłoszenie1974
Ogłoszenie1984
Ogłoszenie1835
Ogłoszenie1927
Ogłoszenie2031
Ogłoszenie2086
Ogłoszenie1789
Ogłoszenie1881
Ogłoszenie1887
Ogłoszenie1026
Ogłoszenie1924
Ogłoszenie1290
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1206
Ogłoszenie malowanie1133
Ogłoszenie1227
Ogłoszenie1487
Ogłoszenie1263
Ogłoszenie1181
Ogłoszenie1420
172
144
1212
Ogłoszenie888
Ogłoszenie1423
Ogłoszenie1330
Ogłoszenie1373
Ogłoszenie1345
Ogłoszenie1185
Ogłoszenie859
Ogłoszenie610
Ogłoszenie399
Ogłoszenie948
Ogłoszenie648
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie785
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie805
Ogłoszenie782
Ogłoszenie741
Ogłoszenie794
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie311
Ogłoszenie974
Ogłoszenie239
Ogłoszenie247
Ogłoszenie324
Ogłoszenie224
Ogłoszenie257
Ogłoszenie247
Ogłoszenie140
Razem458920

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 461241