Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1MW"
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja70057
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3347
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton2696
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.5631
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy5467
Zgromadzenie Wspólników5120
Kapitał zakładowy5100
Rada Nadzorcza5293
Zarząd Spółki5686
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane6707
Forma prawna5205
Podstawa działalności5138
Przedmiot działalności5249
Kotłownia rejonowa5452
Administracja6356
Pogotowie ciepłownicze5054
Koncesje5031
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych1984
Miał27
Miał2040
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-101923
Uwaga zmiana terminu składania ofert1837
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2169
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy1965
66
Przetarg13
Regulamin16485
Kocioł2508
Koordynator2125
Przebudowa2395
Przetarg WR-102097
Koordynator2218
Ogłoszenie sieć2201
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła1972
Informacja4667
Objaśnienia4540
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 21989
Pomiary87
Przyczepa16
Vito2066
Regulamin1767
Przetarg samochód62
Ogłoszenie1854
Ogłoszenie1940
Przetarg2060
Ogłoszenie1624
Oferta1730
Przetarg węgiel1857
Ogłoszenie1818
Kanały spalin1851
Ogłoszenie1690
Ogłoszenie1879
Ogłoszenie1907
Ogłoszenie1972
Ogłoszenie1706
Ogłoszenie1900
Ogłoszenie2050
Ogłoszenie1926
Ogłoszenie1939
Ogłoszenie1628
Ogłoszenie1896
Ogłoszenie94
Ogłoszenie1915
Ogłoszenie1628
Ogłoszenie2077
Ogłoszenie1658
Ogłoszenie2187
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2114
Ogłoszenie6342
Ogłoszenie160
Ogłszenie1798
Ogłoszenie145
Ogłoszenie3200
Ogłoszenie3198
Ogłoszenie117
Ogłoszenie3091
Ogłoszenie3253
Ogłoszenie2863
Zarządzenie4521
Ogłoszenie2110
Ogłoszenie1761
Ogłoszenie2027
Ogłoszenie1770
Ogłoszenie2916
Ogłoszenie2851
Ogłoszenie1918
Ogłoszenie56
Ogłoszenie2753
Ogłoszenie1813
Ogłoszenie1914
Ogłoszenie3420
Ogłoszenie1812
Ogłoszenie1728
Ogłoszenie1645
Ogłoszenie1881
Ogłoszenie5743
Ogłoszenie2554
Ogłoszenie1781
Ogloszenie2381
Ogłoszenie1785
Ogłoszenie2337
Ogłoszenie1628
Ogłoszenie1639
Ogłoszenie1486
Ogłoszenie1461
Ogłoszenie2243
Ogłoszenie1644
Ogłoszenie1685
Ogłoszenie2222
Ogłoszenie3087
Ogłoszenie1631
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2272
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2165
Ogłoszenie etap V_11452
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.1600
Ogłoszenie węzły kompaktowe1434
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1381
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1191
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1318
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE1451
OGŁOSZENIE2228
OGŁOSZENIE2723
Ogłoszenie1849
Ogłoszenie2187
Ogłoszenie1659
Ogłoszenie2081
Ogłoszenie1535
Ogłoszenie440
Ogłoszenie10538
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie1515
Ogłoszenie1393
Ogłoszenie1384
Ogłoszenie1377
Ogłoszenie264
Ogłoszenie1939
Ogłoszenie1682
Ogłoszenie1584
Ogłoszenie1599
Ogłoszenie1638
Ogłoszenie1400
Ogłoszenie1216
Ogłoszenie1373
Ogłoszenie1646
Ogłoszenie1209
Ogłoszenie1173
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1172
Ogłoszenie1220
Ogłoszenie1221
Ogłoszenie1190
Ogłoszenie1070
Ogłoszenie1064
Ogłoszenie1168
Ogłoszenie1078
Ogłoszenie1311
Ogłoszenie1239
Ogłoszenie1102
Ogłoszenie2500
Ogłoszenie1159
Ogłoszenie1145
Ogłoszenie2360
Ogłoszenie2367
Ogłoszenie2207
Ogłoszenie2289
Ogłoszenie2396
Ogłoszenie2467
Ogłoszenie2163
Ogłoszenie2240
Ogłoszenie2258
Ogłoszenie1158
Ogłoszenie2299
Ogłoszenie1455
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1368
Ogłoszenie malowanie1297
Ogłoszenie1425
Ogłoszenie1680
Ogłoszenie1439
Ogłoszenie1344
Ogłoszenie1793
318
291
1366
Ogłoszenie1050
Ogłoszenie1778
Ogłoszenie1666
Ogłoszenie1737
Ogłoszenie1526
Ogłoszenie1522
Ogłoszenie1018
Ogłoszenie749
Ogłoszenie515
Ogłoszenie1295
Ogłoszenie812
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie1105
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie1138
Ogłoszenie1134
Ogłoszenie1086
Ogłoszenie1127
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie484
Ogłoszenie1225
Ogłoszenie401
Ogłoszenie566
Ogłoszenie922
Ogłoszenie544
Ogłoszenie586
Ogłoszenie588
Ogłoszenie577
Ogłoszenie297
Ogłoszenie455
Ogłoszenie321
Ogłoszenie253
Ogłoszenie12
Razem505911

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 508232