Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja86682
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku3945
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3271
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6215
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy7169
Zgromadzenie Wspólników6575
Kapitał zakładowy6625
Rada Nadzorcza6892
Zarząd Spółki7299
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane8428
Forma prawna6732
Podstawa działalności6619
Przedmiot działalności6767
Kotłownia rejonowa7089
Administracja8063
Pogotowie ciepłownicze6527
Koncesje6514
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2578
Miał27
Miał2623
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102509
Uwaga zmiana terminu składania ofert2414
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2732
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2550
66
Przetarg13
Regulamin18102
Kocioł3112
Koordynator2703
Przebudowa2969
Przetarg WR-102656
Koordynator2800
Ogłoszenie sieć2782
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2524
Informacja6169
Objaśnienia5964
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22526
Pomiary87
Przyczepa16
Vito3047
Regulamin2265
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2393
Ogłoszenie2441
Przetarg2602
Ogłoszenie2097
Oferta2276
Przetarg węgiel2412
Ogłoszenie2393
Kanały spalin2390
Ogłoszenie2158
Ogłoszenie2450
Ogłoszenie2476
Ogłoszenie2507
Ogłoszenie2234
Ogłoszenie2474
Ogłoszenie2627
Ogłoszenie2498
Ogłoszenie2490
Ogłoszenie2139
Ogłoszenie2452
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2398
Ogłoszenie2116
Ogłoszenie2633
Ogłoszenie2204
Ogłoszenie2764
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2700
Ogłoszenie7110
Ogłoszenie160
Ogłszenie2327
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4334
Ogłoszenie4340
Ogłoszenie117
Ogłoszenie4219
Ogłoszenie4390
Ogłoszenie3415
Zarządzenie6008
Ogłoszenie2674
Ogłoszenie2336
Ogłoszenie2599
Ogłoszenie2305
Ogłoszenie3495
Ogłoszenie3454
Ogłoszenie2423
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3314
Ogłoszenie2344
Ogłoszenie2439
Ogłoszenie4022
Ogłoszenie2353
Ogłoszenie2261
Ogłoszenie2145
Ogłoszenie2378
Ogłoszenie6313
Ogłoszenie3143
Ogłoszenie2304
Ogloszenie2912
Ogłoszenie2324
Ogłoszenie2907
Ogłoszenie2202
Ogłoszenie2139
Ogłoszenie1954
Ogłoszenie1952
Ogłoszenie2771
Ogłoszenie2210
Ogłoszenie2220
Ogłoszenie2737
Ogłoszenie3654
Ogłoszenie2201
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2839
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2657
Ogłoszenie etap V_11959
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2144
Ogłoszenie węzły kompaktowe1967
Ogłoszenie przyłącze Kossaka1895
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1647
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1802
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE2017
OGŁOSZENIE2777
OGŁOSZENIE3317
Ogłoszenie2370
Ogłoszenie2704
Ogłoszenie2229
Ogłoszenie2536
Ogłoszenie2057
Ogłoszenie440
Ogłoszenie11123
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie2065
Ogłoszenie1916
Ogłoszenie1888
Ogłoszenie1911
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2454
Ogłoszenie2185
Ogłoszenie2159
Ogłoszenie2129
Ogłoszenie2167
Ogłoszenie1975
Ogłoszenie1723
Ogłoszenie1930
Ogłoszenie2215
Ogłoszenie1737
Ogłoszenie1745
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1726
Ogłoszenie1760
Ogłoszenie1795
Ogłoszenie1772
Ogłoszenie1660
Ogłoszenie1616
Ogłoszenie1731
Ogłoszenie1630
Ogłoszenie1906
Ogłoszenie1789
Ogłoszenie1656
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1688
Ogłoszenie1688
Ogłoszenie3857
Ogłoszenie3817
Ogłoszenie3314
Ogłoszenie3455
Ogłoszenie3809
Ogłoszenie3668
Ogłoszenie3577
Ogłoszenie3651
Ogłoszenie3427
Ogłoszenie1709
Ogłoszenie3523
Ogłoszenie2082
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie1986
Ogłoszenie malowanie1948
Ogłoszenie2131
Ogłoszenie2393
Ogłoszenie2124
Ogłoszenie1986
Ogłoszenie3213
907
899
2733
Ogłoszenie1664
Ogłoszenie3247
Ogłoszenie3074
Ogłoszenie3115
Ogłoszenie2209
Ogłoszenie2608
Ogłoszenie1597
Ogłoszenie1333
Ogłoszenie981
Ogłoszenie2347
Ogłoszenie1432
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie2133
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie2430
Ogłoszenie2433
Ogłoszenie2357
Ogłoszenie2415
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie1112
Ogłoszenie1951
Ogłoszenie1025
Ogłoszenie1815
Ogłoszenie1637
Ogłoszenie1815
Ogłoszenie1846
Ogłoszenie1849
Ogłoszenie1164
Ogłoszenie1587
Ogłoszenie1424
Ogłoszenie1277
Ogłoszenie940
Ogłoszenie763
Ogłoszenie847
Ogłoszenie862
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie1094
Ogłoszenie1079
Ogłoszenie680
Ogłoszenie596
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie957
Ogłoszenie296
Ogłoszenie362
Ogłoszenie581
Ogłoszenie566
Ogłoszenie546
Ogłoszenie547
Ogłoszenie321
Treść dokumentu235
Treść dokumentu121
Razem686510

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 688831