Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 1 węzła
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja91564
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku4120
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3422
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6378
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy7627
Zgromadzenie Wspólników6965
Kapitał zakładowy7057
Rada Nadzorcza7332
Zarząd Spółki7736
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane8867
Forma prawna7151
Podstawa działalności7041
Przedmiot działalności7201
Kotłownia rejonowa7526
Administracja8521
Pogotowie ciepłownicze6941
Koncesje6932
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2726
Miał27
Miał2775
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102653
Uwaga zmiana terminu składania ofert2559
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2879
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2704
66
Przetarg13
Regulamin18581
Kocioł3263
Koordynator2857
Przebudowa3122
Przetarg WR-102803
Koordynator2949
Ogłoszenie sieć2926
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2670
Informacja6382
Objaśnienia6162
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22666
Pomiary87
Przyczepa16
Vito3185
Regulamin2399
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2526
Ogłoszenie2576
Przetarg2744
Ogłoszenie2221
Oferta2413
Przetarg węgiel2562
Ogłoszenie2543
Kanały spalin2535
Ogłoszenie2288
Ogłoszenie2593
Ogłoszenie2619
Ogłoszenie2649
Ogłoszenie2379
Ogłoszenie2623
Ogłoszenie2774
Ogłoszenie2645
Ogłoszenie2640
Ogłoszenie2270
Ogłoszenie2592
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2519
Ogłoszenie2254
Ogłoszenie2779
Ogłoszenie2343
Ogłoszenie2910
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2842
Ogłoszenie7276
Ogłoszenie160
Ogłszenie2480
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4629
Ogłoszenie4635
Ogłoszenie117
Ogłoszenie4505
Ogłoszenie4685
Ogłoszenie3562
Zarządzenie6412
Ogłoszenie2830
Ogłoszenie2484
Ogłoszenie2746
Ogłoszenie2445
Ogłoszenie3642
Ogłoszenie3597
Ogłoszenie2558
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3463
Ogłoszenie2488
Ogłoszenie2585
Ogłoszenie4176
Ogłoszenie2490
Ogłoszenie2402
Ogłoszenie2281
Ogłoszenie2515
Ogłoszenie6455
Ogłoszenie3295
Ogłoszenie2439
Ogloszenie3052
Ogłoszenie2470
Ogłoszenie3050
Ogłoszenie2356
Ogłoszenie2274
Ogłoszenie2086
Ogłoszenie2083
Ogłoszenie2912
Ogłoszenie2361
Ogłoszenie2360
Ogłoszenie2868
Ogłoszenie3805
Ogłoszenie2352
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał2993
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2795
Ogłoszenie etap V_12090
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2289
Ogłoszenie węzły kompaktowe2108
Ogłoszenie przyłącze Kossaka2035
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1777
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe1932
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE2166
OGŁOSZENIE2916
OGŁOSZENIE3467
Ogłoszenie2508
Ogłoszenie2842
Ogłoszenie2375
Ogłoszenie2660
Ogłoszenie2199
Ogłoszenie440
Ogłoszenie11274
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie2206
Ogłoszenie2052
Ogłoszenie2023
Ogłoszenie2057
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2600
Ogłoszenie2322
Ogłoszenie2313
Ogłoszenie2267
Ogłoszenie2310
Ogłoszenie2116
Ogłoszenie1855
Ogłoszenie2078
Ogłoszenie2359
Ogłoszenie1876
Ogłoszenie1894
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1863
Ogłoszenie1899
Ogłoszenie1939
Ogłoszenie1932
Ogłoszenie1819
Ogłoszenie1756
Ogłoszenie1875
Ogłoszenie1773
Ogłoszenie2059
Ogłoszenie1923
Ogłoszenie1802
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1832
Ogłoszenie1834
Ogłoszenie4335
Ogłoszenie4209
Ogłoszenie3508
Ogłoszenie3669
Ogłoszenie4186
Ogłoszenie3879
Ogłoszenie3967
Ogłoszenie4042
Ogłoszenie3634
Ogłoszenie1854
Ogłoszenie3737
Ogłoszenie2232
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie2143
Ogłoszenie malowanie2121
Ogłoszenie2303
Ogłoszenie2579
Ogłoszenie2298
Ogłoszenie2158
Ogłoszenie3598
1062
1056
2884
Ogłoszenie1821
Ogłoszenie3639
Ogłoszenie3471
Ogłoszenie3490
Ogłoszenie2382
Ogłoszenie2809
Ogłoszenie1751
Ogłoszenie1492
Ogłoszenie1109
Ogłoszenie2527
Ogłoszenie1589
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie2326
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie2809
Ogłoszenie2793
Ogłoszenie2721
Ogłoszenie2779
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie1287
Ogłoszenie2174
Ogłoszenie1187
Ogłoszenie2181
Ogłoszenie1837
Ogłoszenie2192
Ogłoszenie2223
Ogłoszenie2218
Ogłoszenie1308
Ogłoszenie1961
Ogłoszenie1617
Ogłoszenie1455
Ogłoszenie1105
Ogłoszenie942
Ogłoszenie1017
Ogłoszenie1035
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie1476
Ogłoszenie1478
Ogłoszenie872
Ogłoszenie753
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie1323
Ogłoszenie296
Ogłoszenie519
Ogłoszenie725
Ogłoszenie924
Ogłoszenie892
Ogłoszenie739
Ogłoszenie457
Treść dokumentu550
Treść dokumentu250
Ogłoszenie202
Ogłoszenie71
Ogłoszenie316
Razem734175

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 736496