Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe na dostawę 1 węzła
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum

DokumentOdwiedzin
Redakcja95073
Przetarg ofertowy na modernizację pompowni w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku4228
OFERTA do przetargu ofertowewgo6
Przetarg ofertowy na dostawę miału węglowego w ilości 18.000 ton3507
Sprzedaż prawa użytkowania działki gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, stanowiącej działkę nr 16/10, o powierzchni 635 m², KW 17638.6477
Przetarg miał VII-XII/08372
Dni i godziny pracy7975
Zgromadzenie Wspólników7227
Kapitał zakładowy7418
Rada Nadzorcza7694
Zarząd Spółki8034
Przetarg ofertowy40
Podstawowe dane10558
Forma prawna7505
Podstawa działalności7361
Przedmiot działalności8389
Kotłownia rejonowa7869
Administracja8900
Pogotowie ciepłownicze7276
Koncesje7229
Podział odbiorców na grupy309
Objasnienia pojęć i skrótów217
Przetarg ofertowy na dostawę i montaż elektronicznych wag taśmowych2811
Miał27
Miał2866
Ceny179
Stawki158
Modernizacja komina44
Modernizacja kotła WR-102736
Uwaga zmiana terminu składania ofert2648
Malowanie elewacji kotłowni KR-1 w Lęborku240
Remont komina kotłowni KR-1108
Zakup koparko-ładowarki189
Modernizacja kotła116
Dostawa i montaż wagi samochodowej167
Dostawa i uruchomienie systemu zdalnych odczytów liczników energii cieplnej68
Przetarg na dostawę miału węgla kamiennego2974
Przetarg ofertowy zasobniki i pompy2792
66
Przetarg13
Regulamin20136
Kocioł3344
Koordynator2952
Przebudowa3207
Przetarg WR-102893
Koordynator3037
Ogłoszenie sieć3009
Remont instalacji elektrycznej zasilania kotłów WR-5 nr 1, 2, 3 w kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku26
VII taryfa dla ciepła91
Informacja o zmianie Taryfy dla Ciepła2757
Informacja6497
Objaśnienia6296
Podział odbiorców na grupy153
Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat175
Stawki za przyłączenie151
Informacja 22761
Pomiary87
Przyczepa16
Vito3275
Regulamin2484
Przetarg samochód62
Ogłoszenie2597
Ogłoszenie2659
Przetarg2832
Ogłoszenie2300
Oferta2497
Przetarg węgiel2652
Ogłoszenie2625
Kanały spalin2626
Ogłoszenie2371
Ogłoszenie2672
Ogłoszenie2689
Ogłoszenie2740
Ogłoszenie2473
Ogłoszenie2717
Ogłoszenie2863
Ogłoszenie2741
Ogłoszenie2733
Ogłoszenie2347
Ogłoszenie2688
Ogłoszenie94
Ogłoszenie2596
Ogłoszenie2336
Ogłoszenie2869
Ogłoszenie2444
Ogłoszenie3002
Ogłoszenie102
Ogłoszenie2927
Ogłoszenie7382
Ogłoszenie160
Ogłszenie2560
Ogłoszenie145
Ogłoszenie4812
Ogłoszenie4815
Ogłoszenie117
Ogłoszenie4682
Ogłoszenie4852
Ogłoszenie3667
Zarządzenie6667
Ogłoszenie2920
Ogłoszenie2578
Ogłoszenie2831
Ogłoszenie2531
Ogłoszenie3735
Ogłoszenie3685
Ogłoszenie2641
Ogłoszenie56
Ogłoszenie3556
Ogłoszenie2573
Ogłoszenie2670
Ogłoszenie4269
Ogłoszenie2566
Ogłoszenie2486
Ogłoszenie2363
Ogłoszenie2599
Ogłoszenie6541
Ogłoszenie3389
Ogłoszenie2518
Ogloszenie3138
Ogłoszenie2550
Ogłoszenie3135
Ogłoszenie2447
Ogłoszenie2355
Ogłoszenie2165
Ogłoszenie2160
Ogłoszenie2999
Ogłoszenie2445
Ogłoszenie2440
Ogłoszenie2960
Ogłoszenie3897
Ogłoszenie2435
Ogłoszenie etap V.122
Ogłoszenie miał3088
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla etapu V2893
Ogłoszenie etap V_12173
Ogłoszenie remont placu opału i zużla.2370
Ogłoszenie węzły kompaktowe2196
Ogłoszenie przyłącze Kossaka2119
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1
OGŁOSZENIE przyłącze Kossaka1854
OGŁOSZENIE węzły kompaktowe2013
OGŁOSZENIE WĘZŁY KOMPAKTOWE2261
OGŁOSZENIE2994
OGŁOSZENIE3562
Ogłoszenie2590
Ogłoszenie2929
Ogłoszenie2461
Ogłoszenie2740
Ogłoszenie2283
Ogłoszenie440
Ogłoszenie11364
Pytania i odpowiedzi do przetargu55
Ogłoszenie2292
Ogłoszenie2129
Ogłoszenie2107
Ogłoszenie2136
Ogłoszenie264
Ogłoszenie2684
Ogłoszenie2405
Ogłoszenie2405
Ogłoszenie2351
Ogłoszenie2402
Ogłoszenie2191
Ogłoszenie1936
Ogłoszenie2164
Ogłoszenie2438
Ogłoszenie1962
Ogłoszenie1978
Ogłoszenie4
Ogłoszenie1949
Ogłoszenie1990
Ogłoszenie2026
Ogłoszenie2029
Ogłoszenie1918
Ogłoszenie1845
Ogłoszenie1959
Ogłoszenie1856
Ogłoszenie2150
Ogłoszenie2005
Ogłoszenie1894
Ogłoszenie3369
Ogłoszenie1922
Ogłoszenie1925
Ogłoszenie5970
Ogłoszenie5804
Ogłoszenie3608
Ogłoszenie3823
Ogłoszenie6131
Ogłoszenie4000
Ogłoszenie4236
Ogłoszenie4300
Ogłoszenie3754
Ogłoszenie1937
Ogłoszenie3862
Ogłoszenie2328
Ogłoszenie 128
Ogłoszenie2236
Ogłoszenie malowanie2216
Ogłoszenie2401
Ogłoszenie2681
Ogłoszenie2398
Ogłoszenie2260
Ogłoszenie3860
1156
1146
2966
Ogłoszenie1911
Ogłoszenie3904
Ogłoszenie3716
Ogłoszenie3733
Ogłoszenie2486
Ogłoszenie2935
Ogłoszenie1858
Ogłoszenie1590
Ogłoszenie1194
Ogłoszenie2641
Ogłoszenie1690
Ogłoszeniehttp://www.bip.mpec.lebork.pl/admin.asp?action=sendpic192
Ogłoszenie2441
Ogłoszenie855
Ogłoszenie620
Ogłoszenie637
Ogłoszenie477
Ogłoszenie4463
Ogłoszenie4367
Ogłoszenie4273
Ogłoszenie4028
Ogłoszenie298
Ogłoszenie323
Ogłoszenie206
Ogłoszenie1401
Ogłoszenie2307
Ogłoszenie1289
Ogłoszenie2424
Ogłoszenie1970
Ogłoszenie2432
Ogłoszenie2480
Ogłoszenie2456
Ogłoszenie1405
Ogłoszenie2193
Ogłoszenie1726
Ogłoszenie1567
Ogłoszenie1208
Ogłoszenie1052
Ogłoszenie1108
Ogłoszenie1134
Ogłoszenie826
Ogłoszenie387
Ogłoszenie588
Ogłoszenie548
Ogłoszenie1719
Ogłoszenie1709
Ogłoszenie976
Ogłoszenie852
Ogłoszenie515
Ogłoszenie377
Ogłoszenie1573
Ogłoszenie296
Ogłoszenie595
Ogłoszenie813
Ogłoszenie2496
Ogłoszenie2598
Ogłoszenie829
Ogłoszenie535
Treść dokumentu777
Treść dokumentu336
Ogłoszenie298
Ogłoszenie71
Ogłoszenie603
Razem780660

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 782981