Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul.Leonida Teligi w Lęborku
Archiwum
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-28 11:47:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-28 11:47:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:59:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:48:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:47:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:46:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:45:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:45:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:35:04
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:34:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:23:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:22:37
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:01:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 13:58:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 13:58:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 09:10:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-03 13:33:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-03 13:33:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:52:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:52:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:49:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 10:54:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 10:54:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:35:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:34:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:28:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:26:27
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-26 23:08:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-26 23:08:06
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-26 23:07:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-25 23:33:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-25 23:31:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:31:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:31:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:20:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:19:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:19:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:18:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:17:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:16:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:15:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:14:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:11:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:11:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:10:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:09:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-22 22:07:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:17:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:14:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:14:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:13:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:11:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:10:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:09:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:08:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:08:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:07:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:07:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:06:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:05:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-20 22:05:04
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:37:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:37:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:26:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:26:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:26:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:25:47
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:25:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:25:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:24:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-12 18:24:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 22:23:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 22:17:31
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 22:09:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 22:09:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:50:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:50:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:49:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:48:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:48:17
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:47:37
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:38:57
Typ zmianPublikowanie
Dokument
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-11 21:38:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-17 06:37:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-13 10:25:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-13 10:25:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:08:11
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-03-12 18:01:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 14:01:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:55:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:54:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:52:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:51:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:50:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-02-07 13:47:41

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 461270