Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1MW"
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:52:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:47:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:47:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:45:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:44:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:43:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:42:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-04-09 20:42:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:28:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:24:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:18:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-03-02 09:18:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-10 11:53:50
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-10 11:53:39
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:58:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:58:10
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-12-08 14:57:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 12:25:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 11:57:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentKapitał zakładowy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-26 11:50:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:39:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:37:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:36:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:34:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:34:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 14:10:37
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:14:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:13:12
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-17 10:12:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:32:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:32:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:30:53
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:27:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:25:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:16:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:13:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:13:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:08:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:07:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:06:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-06 21:04:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:43:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:42:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:39:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:35:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:32:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:30:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:29:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:28:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:27:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:26:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:25:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:17:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-11-02 17:16:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:42:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:42:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:41:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:40:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:39:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:38:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:37:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:36:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:34:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:34:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:33:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-23 22:31:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-19 22:21:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-19 22:12:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-19 22:11:46
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-07 07:59:21
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-10-07 07:59:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-28 11:47:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-28 11:47:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:59:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:48:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:47:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:46:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:45:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-09-23 13:45:11
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:35:04
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:34:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:23:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarządzenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-07-15 13:22:37
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:02:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 14:01:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 13:58:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 13:58:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-04 09:10:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-03 13:33:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-03 13:33:30
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:52:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:52:03
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 16:49:53
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 10:54:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-06-02 10:54:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:35:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:34:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2020-05-29 10:28:53

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 508270