Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy.
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych - wrzesień 2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Legionów Polskich w Lęborku - I etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej - I etap".
Informacja z części jawnej postępowania na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW""
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na" Zaprojektowanie i realizację robót budowlanych pod nazwą "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"".
Wyniki zapytania ofertowego dla dostawy 7 kompaktowych węzłów cieplnych
Wynik zapytania ofertowego na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę .
Ogłoszenie
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej dla zadania: "Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW"
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej dla zadania;" Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW".
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Archiwum
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:51:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:51:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:51:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:48:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:48:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:46:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2023-03-20 12:45:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:29:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:26:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:24:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:24:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:23:40
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:21:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:19:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:18:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:18:00
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:16:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:12:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:11:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-29 13:09:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-02 14:56:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-02 14:51:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-02 14:51:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-12-02 14:45:40
Typ zmianPublikowanie
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:48:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:34:57
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentTreść dokumentu
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:34:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:05:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:04:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 12:04:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 11:52:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 11:50:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 11:50:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentKoncesje
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-30 11:49:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentZarząd Spółki
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-28 15:00:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentRada Nadzorcza
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-28 15:00:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentKapitał zakładowy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-28 14:57:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-05 12:00:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-05 11:53:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-02 20:52:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-02 20:47:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-09-02 20:36:43
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-28 14:46:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-28 14:45:53
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-28 14:45:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-22 12:44:15
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-22 12:29:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-22 12:29:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentDni i godziny pracy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-22 12:19:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentDni i godziny pracy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-15 13:55:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentDni i godziny pracy
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-06-15 13:53:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-25 14:32:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-25 14:31:06
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-25 12:15:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-25 12:15:37
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-25 12:15:22
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-23 08:06:20
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-23 08:06:05
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:39:28
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:39:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:32:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:29:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:28:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:26:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:24:34
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-05-05 23:20:14
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-04-08 15:49:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-04-08 15:49:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-04-08 15:47:11
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-04-08 15:47:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-10 10:36:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-10 10:36:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentRegulamin
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-10 10:34:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:16:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:12:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:09:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:08:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:08:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:07:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:06:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:05:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:04:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentObjaśnienia
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 09:04:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 08:57:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 08:57:38
Typ zmianModyfikacja
DokumentInformacja
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-03-07 08:57:09
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2022-01-13 13:39:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-12-12 22:37:24
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-12-12 22:37:17
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-11-02 23:52:36
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-11-02 23:52:26
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-19 22:30:29
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-19 22:30:20
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 21:52:27
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 21:40:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 21:37:42
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 21:36:00
Typ zmianPublikowanie
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 21:27:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 20:51:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentOgłoszenie
UżytkownikMariusz Hejnar
Data2021-10-03 20:46:58

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 688879