Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Dni i godziny pracy
Podstawowe dane
Telefony
Administracja
Kotłownia Rejonowa
Pogotowie Ciepłownicze
Forma prawna
Kapitał zakładowy
Przedmiot działalności
Podstawa działalności
Koncesje
Przetargi i zamówienia
Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPEC Sp. z o.o.
Przetarg nieograniczony na dostawę 6 kompaktowych węzłów cieplnych.
Wyniki postępowań
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.
Informacja z części jawnej postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacyjnej.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej
Informacja z części jawnej postępowania na modernizację napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Informacja z części jawnej postępowania na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Informacja z części jawnej postępowania na montaż węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.E.Plater.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. modernizacji napowietrznej osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Krzywoustego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. montażu węzłów w budynkach i budynkach zabytkowych.
Dostawa węzłów cieplnych wynik postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych
Informacja z części jawnej postępowania na Przebudowę podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Legionów Polskich w Lęborku - etap II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Konopnickiej i Alei Wolności.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów Polskich
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. -14 szt.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kompaktowych węzłów cieplnym dla MPEC Sp. z o.o. - 3 szt.
Wynik przetargu nieograniczonego pt."Remont pęczka konwekcyjnego drugiego ciągu w kotle WR-5-10 (na ścianach szczelnych) nr 4 zainstalowanego w kotłowni KR-1 przy ul. Tragutta w Lęborku".
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i Armii Krajowej z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego dla "Przebudowy podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.Legionów Polskich w Lęborku - III etap"
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla "Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej".
Informacja z części jawnej zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.Legionów i Wojska Polskiego z przebudową węzłów cieplnych"
Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Aktualna Taryfa dla Ciepła
Informacja o wprowadzeniu XIII Taryfy dla Ciepła do rozliczeń
Treść XIII Taryfy dla Ciepła
UWAGA - Ogłoszenia
Regulamin sprzedaży nieruchomości stanowiacych własność i użytkowanie wieczyste Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Lęborku.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul.Leonida Teligi w Lęborku
Archiwum

11Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(II).jpg

11Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

12Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

13Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

14Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

15Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

 

16Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg

17Informacje o ogloszeniu (III zmiana tresci).jpg11Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

 

12Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

13Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

14Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

15Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

16Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego(I)_Hydro.jpg

11Zmiana tresci zapytania ofertowego (II)_Hydro.jpg

11Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

12Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

13Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

14Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

15Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

16Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

17Informacje o ogloszeniu (II zmiana tresci)_Hydro.jpg

11Zmiana tresci zapytania ofertowego (I)_Hydro.jpg

11Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

12Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

13Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

14Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

15Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

16Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

17Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

18Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

19Informacje o ogloszeniu (I zmiana tresci)_Hydro.jpg

11Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

12Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

13Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

14Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

15Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

16Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

17Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

 

 

18Informacja o ogloszeniu_Hydro.jpg

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zapytanie ofertowe.pdf597,18 kB
Zalacznik nr 1a.doc226,50 kB
Zalacznik nr 1b.doc264,50 kB
Zalacznik nr 1c.doc228,00 kB
Zalacznik nr 1d.doc196,50 kB
Zalacznik nr 1e.doc197,00 kB
Zalacznik nr 1f.doc225,00 kB
Zalacznik nr 1g.doc189,00 kB
Zalacznik nr 2a.pdf500,65 kB
Zalacznik nr 2b.pdf391,33 kB
Projekt budowlany opis techniczny.pdf31 300,18 kB
Projekt budowlany rysunki.zip27 494,58 kB
Projekt wykonawczy.zip23 883,88 kB
Załącznik nr 3.2.1.-STWiO wezły cieplne.pdf1 358,37 kB
Załącznik nr 3.2.2.-STWiO sieci osiedlowe.pdf825,73 kB
Załącznik nr 3.3.1-przedmiar sieć ciepłownicza.doc146,50 kB
Załącznik nr 3.3.2-przedmiar węzły.doc50,50 kB
Zalacznik nr 1 do wyjasnien tresci zapytania ofertowego (I) - charakterystyka budynków VAT.pdf3 763,38 kB
Zalacznik nr 1 do zmiany tresci zapytania ofertowego(II) - Zalacznik nr 1a.doc232,50 kB
Zalacznik nr 2 do zmiany tresci zapytania ofertowego (II) - Zalacznik nr 2a (projekt umowy).doc292,00 kB
Zalacznik nr 3 do zmiany tresci zapytania ofertowego (II) - Zalacznik nr 2b.doc202,50 kB
Autor dokumentu: Mariusz Hejnar
Udostępnił: Mariusz Hejnar (2020-05-11, godz. 22:09)
Modyfikacja: Mariusz Hejnar (2020-05-25, godz. 23:33)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 461192